IT-Direktör Petter Könbergs skräckhistoria

Den förra IT-förvaltningschefen Petter Könberg avskedade en av hans underchefer då han vägrade rensa samtliga konferensrumskalendrar på en direkt order av landstingsdirektör Alf Jönsson på grund av extern utredning. Underchefen stämmer ...

Miljarder i pensionsskuld för Kalmar läns landsting

5,5 miljarder i pensionsskuld är vad man kan läsa av bokslutet för Landstinget i Kalmar län. Ändå basunerar Alf Jönsson och Anders Henriksson ut att man har svarta siffror och ...

Landstingsdirektörens pensionsförmån i nivå med arbetarlön

Landstingsdirektör Alf Jönsson sitter och lyfter en väldigt generös lön och inte nog med det, landstinget i Kalmar län betalar även 20.000 i månaden till honom som pensionsavsättning, dvs ungefär ...

Senaste nytt!

Landstinget ångar på

Landstinget ångar på när man polisanmäler dataintrång av anställda. Landstinget visar här ingen empati utan har inga problem att se till att media får informationen och personalen hängs ut. Landstingets skräckvälde fortsätter, helt enligt den utredning som gjordes där man kom fram till att landstinget var otroligt toppstyrande. Landstinget ångar på Landstinget ångar på och […]

Läs mer...

Patient dog efter häckling

Patient dog efter häckling då en 49-årig kvinna kallades hypokondriker då hon hade sökt hjälp två dagar i rad efter svåra ryggsmärtor. 2 veckor efter hon blev kallad hypokondriker dog kvinnan i cancer. Patient dog efter häckling Patient dog efter häckling på landstinget i Kalmar län. Kvinnan som sökte hjälp vid två tillfällen på efterföljande dagar […]

Läs mer...

Skrattretande utspel om förtroende

Skrattretande utspel om förtroende när landstingsdirektör Alf Jönsson går ut på ltkalmars hemsida och slår sig för bröstet om att man har bra förtroende i länet för sjukvården. Tittar man närmre på siffrorna är det skrattretande hur landstingsdirektören framhäver sitt eget arbete.  Skrattretande utspel om förtroende Skrattretande utspel om förtroende publicerades nyligen på ltkalmars hemsida. […]

Läs mer...

Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019

Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019 och verkar tycka att förbundet har spelat ut sin roll. Anders Henriksson menar att man måste vara klar med sitt arbete 2016/2017. Man kommer ta ett beslut på landstingsfullmäktige redan nu i mars om man ska gå vidare eller inte.  Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019 Landstinget vill avskaffa Regionförbundet 2019 […]

Läs mer...

Jessica Rydell ljuger för medborgare

Jessica Rydell ljuger för medborgare då hon går in i svarsmål mot en medborgare som har blivit trött på att landstinget visar plussiffror, vilket naturligtvis är naturligtvis inte är korrekt eftersom man döljer de stora utgiftsposterna och räknar inte med dessa. Jessica Rydell menar att landstinget fick ett överskott på 160 miljoner under förra året, […]

Läs mer...

Landstinget intresserat av helikopter

Landstinget intresserat av helikopter då andra landsting nu ser över möjligheten till samordning. Landstinget kommer då med all säkerhet investera i en helikopter med efter det att Landstinget i Östergötlands rapport om dess nyttoeffekter är klar.  Landstinget intresserat av helikopter Landstinget intresserat av helikopter då andra landsting nu sneglar mot en typ av samordning. Landstinget […]

Läs mer...

437 miljoner i ersättning för vårdskador

437 miljoner i ersättning för vårdskador har betalats ut under 2014. Det är alltså skador som uppstått EFTER man kommit i kontakt med vården. Man säger att enbart 37% har betalats ut av alla de anmälningar som kommit in, vilket innebär vårdskador för nästan 1,2 miljarder på ett år. Skrämmande siffror. 437 miljoner i ersättning […]

Läs mer...

Landstingsledningen hånar budget

Landstingsledningen hånar budget och bryr sig inte alls om egentligen om förvaltningarna håller sin budget eller inte. Med ett ”top-down”-ledarskap som landstingsdirektör Alf Jönsson för så tilldelar han helt enkelt bara medel och verkar inte alls vara verklighetsförankrat. Två förvaltningar flaggar redan från början att man inte ämnar följa budget. Landstingsalliansen rasar mot denna slapphet […]

Läs mer...

Överrumsbor rasar mot landstinget

Överrumsbor rasar mot landstinget då man tycker att den politiska ledningen i landstinget överhuvudtaget inte bryr sig om vad de har att säga. Man kräver nu av landstinget att kallar till möte och förklarar sig. Överrumsbor rasar mot landstinget Överrumsbor rasar mot landstinget och dess ledning då de inte fått något gehör överhuvudtaget. Man har […]

Läs mer...

Anders Henriksson avslöjar sitt ledarskap

Anders Henriksson avslöjar sitt ledarskap när han i en artikel i Östra Småland rackar ner på medfinansiering i vården. Han förklarar då helt öppet att det finns en risk att ambitionsnivån sänks för den ”vanliga vården”. Ordagrant säger Henriksson ”Medfinansiering kan ledda till att vi sänker ambitionsnivån i den offentliga vården.” Anders Henriksson avslöjar sitt […]

Läs mer...